• Actueel

   Themasessie Energiek partnership - 3 juli 2014

   Facilitaire organisaties gewaardeerd met een 7,3

   Vier nieuwe facilitaire normen

 

  • Nieuwsbrief FPS

   Klik hier om u aan te melden 

       voor onze nieuwsbrief

 

Welkom

Welkom op de website van de Stichting Facility Performance Standard. In 2007 is de Stichting Facility Performance Standard (FPS) opgericht op initiatief van KPN, Hospitality Group en Planon.

De Stichting Facility Performance Standaard (FPS) stelde zich ten doel een standaard te ontwikkelen voor de meting en beoordeling van facilitaire diensten, waarbij een aantal verschillende kwaliteitsaspecten met elkaar in realtie worden gebracht. FPS heeft daartoe controlelijsten ontwikkeld voor twintig facilitaire activiteiten (conform de NEN2748). Ook heeft FPS een vragenlijst ontwikkeld voor het meten van klanttevredenheid. Facilitaire organisaties kunnen met behulp van deze standaarden van FPS zowel de kwaliteit van de (uitbestede) dienstverlening als de klanttevredenheid objectief te meten. Hiermee is het mogelijk de contractafspraken te monitoren, de performance onderling te vergelijken en dienstverlening verder te optimaliseren.

Nu de diverse controlelijsten en vragenlijsten gereed en vooral ook beschikbaar zijn is het doel van FPS gerealiseerd. Het bestuur van de Stichting heeft dan ook besloten de Stichting FPS per 1 januari 2017 op te heffen.

Tot 1 juni 2017 zijn alle ontwikkelde controlelijsten en vragenlijsten via de FPS website beschikbaar voor geïnteresseerden. Voor inhoudelijke vragen over de systematiek en/of het toepassen daarvan kunt u contact opnemen met Hospitality Group (info@hospitality-group.nl of 033 – 462 5555). Na 1 juni 2017 zal deze website afgesloten worden.

Wij danken alle abonnees en andere betrokkenen voor hun belangstelling en inhoudelijk commentaar dat bijgedragen heeft aan de totstandkoming van de standaard.

Bestuur Stichting Facility Performance Standard

Meer dan 70 bedrijven zijn al abonnee, klik hier welke!